Kelime tanımını bul

İktisat Terimleri Sözlüğü
külçecilik
  1. Kâğıt para çıkarımının sadece külçe altın karşılığı yapılmasını savunan görüş ve politikalar.

  2. Altın ve gümüşü zenginliğin tek kaynağı kabul eden, bu nedenle bu madenlerin dışsatımını yasaklayan Merkantilist görüş ve politikalar.