Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
külü

Hindi.