Kelime tanımını bul

Vikipedi
Küldürgiş

Küldürgiş – Türk ve Altay halk inancında ve halk kültüründe Güldürü Cini. Kultarkaç olarak da bilinir. Ormanlar ve çöllerde yaşarlar. Çok büyük göğüsleri olan kızlardır. İnsanları yakalayınca onları güldürecek davranışlar sergilerler. İnsanların yollarını kesip gıdıklarlar.