Kelime tanımını bul

Zanaat Terimleri Sözlüğü
külfe

bk. kulbe

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
külfe

Tandırdaki ateşin yanmasını sağlayan hava deliği.