Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
külfet
  • isim Sıkıntı, zorluk
    "İşte böyle bir eser onları bu külfetten kurtarmış olur." - A. H. Çelebi
  • Büyük masraf
    "Beni külfete sokma, şimdi ben yokluktayım." - A. Kabaklı
Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü
külfet

yük. ~ i isbât: tanıt yükü.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
külfet
  1. Çokluk, kalabalık : Çok külfetlendik.

  2. Evdeki kişiler.

"külfet" kelimesinin kullanım örnekleri.

Kışın özellikle sürücülere maddi bir külfet getirebilecek nedenleri en aza indirebilmek için araçlara bakım yapıyoruz.

Bu sayede oldukça pahalı olan ve belediyemiz için büyük bir külfet oluşturan çiçek alımının önüne geçmiş olduk.

Bizim de imdat çığlığına karşı sorumluluğumuz ve ağırlığını üzerinde hissettiğimiz ayrı bir külfet oldu.

Ancak bu sürenin uzaması halinde söz konusu kısıtlamalar, taşınmaz malikine yüklenen külfeti ağırlaştıracağı gibi kısıtlılık süresinin uzamasına bağlı olarak malikin zararını karşılayabilecek herhangi bir giderim imkanının getirilmemesi de malike aşırı bir külfet yüklenmesine sebep olacaktır.

Bu durum ise malike aşırı bir külfet yüklemekte ve kamu yararı ile malikin mülkiyet hakkı arasında gözetilmesi gereken adil dengeyi malik aleyhine bozmaktadır.

Bu durumda idari irtifak kurulmak suretiyle mülkiyet hakkına yapılan müdahaleyle malike yüklenen külfet ile kamu yararı arasında makul bir dengenin kurulmadığı ve başvurucuya yüklenen külfetin aşırı ve ölçüsüz olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

İster gelenek olması boyutuyla müstehap ister bazı ulemanın görüşüyle de sünneti müekkede olsun maksadından uzaklaşmış, bir israf, külfet ve gösteriş unsuruna dönüşmüş bu adetin terk edilmesi bizce dinin ruhuna daha uygun olanıdır.

Bu tedbirleri hangi kurumlar alacak, ne zaman alacak ve bu tedbirler için gerekli olan mali külfet nedi?