Kelime tanımını bul

Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü
külleştirme

Yanabilen radyoaktif maddeleri yakarak, hacimce küçültüp kül hâline getirme.