Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
külliyat
  • isim Bir yazarın bütün eserlerini içeren dizi
    "Başlıca şair ve nasirleri tamamıyla öğrenmek için külliyat okumak merakına düştüm." - Y. K. Beyatlı
Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü
külliyat

Bir yazarın bütün yapıtlarının yazılmış ya da basılmış toplu biçimine verilen ad.

Vikipedi
Külliyat

Külliyat, bir yazar ya da şairin tüm eserlerini bir araya toplayan dizi. Bazen tüm eserler tek bir kitap halinde yayımlanmış da olabilir. Bazı Batılı dillerde aynı anlamdaki Latince opera omnia (bütün eserler) kavramı kullanılır.

Külliyat sözcüğü Türkçeye en geç 14. yüzyılda Arapçadan geçmiştir."külliyat." Nişanyan Sözlük. Erişim: 1 Şubat 2013. Arapça küll- (bütün) kökünden gelir. Arapçaya ise Aramice veya İbraniceden geçen sözcüğün bilinen en eski kökeni Akadca kalâlu (tam olma, mükemmel olma) kavramıdır.

"külliyat" kelimesinin kullanım örnekleri.

Eser, bu alanda yazılmış ilk doktora tezlerinden biri olmasının yanı sıra, basın kaynaklarımızla ilgili derli toplu bir külliyat sunuyor.

Bu sergiyle birlikte hazırlanan yayınlardaki röportajlar ve yazılar da birbirini tamamlıyor ve bir külliyat oluşturuyor.

Ben gittim yerinde inceledim, gurur duydum onur duydum, bakanlık kadar bir külliyat oluşturulduğunu gördüm.

Türkiye'de bir şehrin yerel tarihi üzerine bugüne kadar yapılmış olan böyle bir çalışma ve külliyat yok.

Bu süre içinde 3 bin 500'ün üzerinde makale ve 40 bin sayfalık külliyat ortaya çıkarıldı.

İstiklal Marşı şairinin hayatı ve çevresinde bulunan dostlarını anlatan anlatan 42 kitaplık külliyat oluşturuldu.