Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
külliyet
  • isim Bütünlük, tümlük
  • Çokluk, bolluk

"külliyet" kelimesinin kullanım örnekleri.

Bu belanın tamamen def olması ise esbab olarak çekilen ızdırap ve külliyet kesbeden duanın karşı tarafın duasına galebe çalmasına bağlı.

Ayrıca benim Başbakanlığa giriş kartımın iptal edilmesi de külliyet yalandır.