Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
kültür
 • isim Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin
  "Harf inkılabı, Türk kültür inkılabının temelidir." - E. İ. Benice
 • Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü
  "Doğrusu, teknik ve kültür her gün biraz daha ilerlemektedir." - S. Birsel
 • Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi
  "Bir memlekette kitap kültürü ne kadar zenginse günlük konuşma da o kadar zengin olur." - M. Kaplan
 • Bireyin kazandığı bilgi
  "Tarih kültürü kuvvetli bir kişi."
 • Tarım
 • biyoloji Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme
  "Mikrop cinsinden canlı bir varlığın muayyen bir ortam içinde çoğalmasına da kültür denilir." - M. Kaplan
Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü
kültür
 1. Laboratuvar ortamında mikroorganizmaların uygun besi yerlerinde çoğaltılması işlemi.

 2. Uygun ortamda çoğaltılmış hücreler.

 3. Mikrobiyolojide tek bir bakteriden çoğaltılmış bakteri popülasyonu.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
kültür

Hücrelerin, dokuların ya da mikroorganizmaların, laboratuvarlarda besi yerinde yetiştirilmesi.

Felsefe Terimleri Sözlüğü
kültür

(Lat. cultura < colere = bakmak, özenmek) :

 1. (En dar anlamda) Bedenle ve ruhla ilgili belli yetileri geliştirme: Kültürfizik = Beden yapısını bakımla geliştirme; matematik kültürü = Matematik bilgisini geliştirme.

 2. (Daha geniş anlamda) Eğitim görmüş ve bu eğitimle beğenisi, usavurma ve eleştirme gücü gelişmiş bir kişilik kazanmış durumda olma.

 3. Bir toplumun, kendi iç yasalarına göre, biçim kazanması ve gelişmesi. Nietzsche kültürü, bir ulusun bütün yaşama biçimlerinde birlikli bir üslup kazanması diye tanımlar.

 4. Bir toplumun yaşama biçimlerinin çeşitli alanlarda olgunlaşması.

 5. Tarihin sürekliliği içinde insanlar yoluyla ve insanlarda gerçekleşen tinsel biçimlenme süreci; insanın tinsel başarıları ve yaratışları.

 6. Tüm olarak tinsel ve törel yaşam; geniş bir toplumun bütün alanlarında ortak olan dinsel, ahlaksal, estetik, teknik ve bilimsel nitelikteki toplumsal olayların bütünü. Kültürün çeşitli alanları:

  1. Gerçekliği işlemenin çeşitli biçimleri (tarımdan tekniğe değin),

  2. Birlikte yaşama biçimleri (toplumsal, eğitimsel, ekonomik, siyasal),

  3. Özel yaşama biçimleri,

  4. Tanrı, dünya ve insan üzerinde yaşantı, bilgi ve betimlemeler (söylence, din, dil, sanat, felsefe ve bilim bakımından).

Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu
kültür

(biyoloji)

Halkbilim Terimleri Sözlüğü
kültür

Bireyin üyesi olduğu toplumdan öğrendiği bilgi, gelenek, görenek, davranış, yasa, sanat, uygulayım, zanaat gibi özdeksel ve tinsel ürünlerden oluşan bütün. bk. kültür kalıtı, kültür alanı, altkültür, çevresel kültür, uygarlık, krş. halk kültürü, halkbilim.

Zooloji Terimleri Sözlüğü
kültür

(Lat. colère=ekmek), Mikro-organizmaların ve dokuların hazırlanmış ortamlarda yetiştirilmesi.

Eğitim Terimleri Sözlüğü
kültür
 1. Bir toplumu ya da halkı duyuş, düşünüş, yaşayış bakımından öbürlerinden ayıran ve gerek özdeksel gerek tinsel alanlarda oluşturulan ürünlerin tümü.

 2. Bir topluma ya da bir halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat yapıtlarının tümü.

 3. Usavurma, beğeni ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi.

Budunbilim Terimleri Sözlüğü
kültür

Bir halkın ya da bir toplumun özdeksel ve tinsel alanlarda oluşturduğu ürünlerin tümü : Yiyecek, giyecek, barınak, korunak gibi temel gereksemelerin elde edilmesi için kullanılan her türlü araç gereç; uygulanan teknikler; düşünceler, beceriler, inançlar, geleneksel, dinsel, toplumsal, politik düzen ve kurumlar; düşünce, duyuş, tutum, davranış ve yaşama biçimlerinin topu.

Vikipedi
Kültür

Kültür, toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi her şey.

İnsana ilişkin bir kavram olarak kültür, tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemidir. Bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada, düzenlemede ve yapılandırmada kullandıkları inançlar ve adetler sistemidir.Parekh,B.,Çokkültürlülüğü Yeniden Düşünmek, Phoenix Yay., Ankara, 2002.


Sosyolojik olarak, kültür bizi saran, insanlardan öğrendiğimiz toplumsal mirastır. Kültürün oluşmasında iki süreç vardır; birinci süreçte insan pasif ve alıcı konumdadır. Belli bir coğrafi çevrede yaşıyor, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını orada gideriyordur. Doğayla kurulan bu öncül ilişki, yani ihtiyaçları doğrultusunda edindiği bilgi, dili, davranışları ve maddi üretim ve tüketim aletleri kültürün yaratılmasında birinci aşama olarak karşımıza çıkar. İkinci aşamada ise insan alıcı konumdan çıkar ve üretmeye başlar; yani yaşadığı çevreye etkin ve aktif bir güç olarak katılır. Bu süreç ilk aletlerin yaratılmasıyla sınırlı olarak başlayıp Neolitik Çağ’la birlikte hız kazanmıştır. Kültür birikimle birlikte ivmesi artan bir toplumsal yapı bileşenidir. Giderek her nesil miras aldığı kültüre maddi ve manevi bir katkı yapar ve onu kendinden sonrakilere miras bırakır.

Kültür (biyoloji)

Kültür, biyolojide bakteri ve diğer biyolojik varlıkları geliştirme yöntemidir. Yenilebilen mantarların özel ortamlarda yetiştirilmesi, hastalık etkeni bakterilerin tanımlanması için yapılan çoğaltma işlemleri kültür işlemine örnek olarak verilebilir.

Kültür (anlam ayrımı)

Kültür aşağıdaki anlamlara gelebilir.

 • Arabesk kültür
 • Karşı kültür
 • Kültür
 • Kültür ayrımcılığı
 • Kültür dersleri
 • Kültür endüstrisi
 • Kültür felsefesi
 • Kültür tarihi
 • Kültür toplumbilimi
 • Popüler kültür
 • Serbest kültür

"kültür" kelimesinin kullanım örnekleri.

Abaz Dızdarevic'in Bijelo Polje'nin kültür müdürü olduğunu ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Bijelo Polje ve Edirne'nin kardeş şehir olması için görüşmek istediğini aktardı.

Akyazı Balbalı Mahallesi’nde geçekleştirilen buluşmada Abhaz Kültür Derneği Başkanı Oral Kobaş, Kafkas Kültür Derneği Başkanı Orhan Sarı, Abaza ve Çerkez büyükleri, dernek üyeleri ve mahalle sakinleri yer aldı.

Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş, “Büyüklerim adına bu güzel kültür merkezi yapılışında emeği geçen, bu eserin ortaya çıkmasını sağlayan tüm halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum” diyerek Neşet Ertaş ve abdallık hakkında bilgi verdi.

CHP İlçe Örgütü’nün ziyaretleri, Çeşme Denizciler Derneği ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi ziyaretleri ile devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun müzik dinletisi yaptığı etkinlikte, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan da güftesi Abdülhak Hamid Tarhan'a, bestesi Hafız Burhan'a ait "Makber"i seslendirdi.

Fazli'ye, Konya Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar eşlik etti.

Uluslararası Hazreti Mevlana’yı Anma Törenlerinin 81’ncisinde, sahne ve salonlarda gerçekleştirilecek olan programların 23 ana başlıktan oluşacağını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ise, “Vuslat Yıldönümü faaliyetleri kapsamında açılış programının ardından, 15 sema, 15 mesnevi dersleri, 40 türbe önü buluşmaları, 14 sergi, 3 panel, 15 konferans, 1 ödül töreni, 1 sunum, 1 imza günü, 1 Nevbe merasimi, 17 Türk Tasavvuf müziği konseri, 15 Mesnevi sohbetleri, 47 atölye çalışmaları, 1 sempozyum, 22 Meşk, 23 söyleşi, 1 opera, 21 stantlar (Sanat Ocağı Mevlevihane), 3 bin 512 tiyatroyla birlikte toplam 3 bin 766 program gerçekleştirilecektir” diye konuştu.

Eyüp Toru tarafından yazılan ve Çağatay Çiftçi tarafından yönetilen oyunu Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, AK Parti Konya İl Başkanvekili Ali Dığrak ile çok sayıda Konyalı sanatsever izledi.

Müzeyi ziyaret eden Kurtulmuş, buradaki eserler hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar'dan bilgi aldı.

Muzaffer Şeker, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber,İl Kültür Müdürü Abdüssettar Yarar, ilçe teşkilat üyeleri, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda Sille’li vatandaşlar katıldı.

Törene, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, kurumların temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Muzaffer Şeker, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar, Mevlana'nın 22.

Sergi açılışına İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar, program öncesinde yaptığı konuşmada, festivale destek veren, katılan sanatçılara ve izleyicilere teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlana Müzesi'nin 2016 ve 2017 yılında en çok ziyaret edilen müze olduğunu söyledi.