Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
kültürlülük
  • isim Kültürlü olma durumu

"kültürlülük" kelimesinin kullanım örnekleri.

Sempozyumun birinci oturum da insan hakları alanında evrensel boyutta atılan adımlar, çoğulculuk ve çok kültürlülük açısından insan hakları, Anadolu’da ırki ve kültürel alışım karşısında insan konuları ele alınacak.

Temel düşüncesi kuruluş aşamasına bakıldığında çok seslilik, çok dillilik, çok kültürlülük üzerine kurulu olan bir AB'nin gitmiş olduğu bu sıkıntılı yolda, Bosna fikrinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bosna ve Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Ak, Bosna ve Balkanlardaki istikrar ve çok kültürlülük tecrübesinin bölgesel iş birliği açısından önemli olduğunu kaydetti.

Hani sen demokrasi diyordun, çok kültürlülük diyordun, çok farklılık diyordun.

Zira iki kültürlülük kişi ve toplumların marjinalleşme ve soyutlanmasının da panzehiridir.