Kelime tanımını bul

Budunbilim Terimleri Sözlüğü
kültürleşme

Bir kültürün ya da bir kültür öğesinin başka bir kültüre girmesi sonucu her ikisinin de değişmeye uğraması süreci.

Vikipedi
Kültürleşme

Kültürleşme iki farklı kültürün karşılaşmasıyla başlayan ve uyum ile sonuçlanan kültürel ve psikolojik değişim sürecidir (Berry, 1997; Sam ve Berry, 2006). Söz konusu değişikliklerin gerçekleşmesi yıllar hatta kuşaklar boyu süren zaman alıcı bir süreçtir. Bireylerin bu değişiklikleri yönetmesi ise uyum (adaptation) olarak ifade edilmektedir (Berry, 1997).

"kültürleşme" kelimesinin kullanım örnekleri.

Ayrıca kültürleşme diye tabir ettiğimiz tüm bunları toparlayıp bir kültür normları haline getirme gibi yapı yeteneğimiz var.

Halkların birlikte olması için kültürleşme gerekir, kültür alışverişi gerekir.

Geniş anlamda eğitim, kişinin belli bir yaşam tarzını öğrendiği toplumsallaşma ye kültürleşme süreciyle özdeş tutulabilir.

Tiyatronun toplumsal birliktelik fikri, bir alt kültürleşme fikri heyecan uyandırıyor.

Çalışmasında, dünyada, özellikle Ortadoğu'da yaşanan karmaşaya da yer verdiğini bildiren Güney, çeşitli kodlarla kültürleşme süreci, yeni medya ve dijital çağda sanal ortamda siber yöntemlerle uygulanan saldırılar ile ByLock gibi uygulamaları da yansıttığını anlattı.

Tabi ki bir kültürlenme var, bir kültürleşme var, toplumların gerek turizmle gerek ticaretle birbirlerinin kültürlerinden etkilenmeleri pek tabi ki doğal.