Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
külve

Tandırdaki ateşin yanmasını sağlayan hava deliği.