Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
kür
  • isim İyi bakım ve ilaç tedavisi
    "Daireden yıllık iznimi alınca kürümü günde on iki saate çıkardım." - H. Taner
  • Özel tedavi yöntemi
Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü
kür

İleride kullanılacak maddeleri muhafaza etmek için kurutma, kimyasal koruyucular kullanma, tütsüleme, tuzlama vb. işlemlerin yapılması.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü
kür

Tedavi etme, iyileştirme, şifa verme, sağaltım.

Tarama Sözlüğü
kür

Aksi, dik başlı

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
kür

İnatçı, hırslı adam.

"kür" kelimesinin kullanım örnekleri.

Küçük Simay'ın pilor kanalındaki darlık, 6 ay süren ve 8 kür olarak uygulanan endoskopik balon yöntemiyle genişletildi.

Tedavi ilk hafta iki işlem, takip eden 8 hafta boyunca da haftada bir işlem olmak üzere, kür toplam 9 haftada 10 kaskad filtrasyon işleminden oluşmaktadır.

Sağlık turizmi yatırımları sadece kaplıca ve içmece hizmetleri ile değil, geniş kür seçenekleri, lüks tesisler ile misafirlerine hizmet verecek duruma geldi.

Sağlık turizmi yatırımları sadece kaplıca ve içmece hizmetleri ile değil geniş kür seçenekleri, lüks tesisler ile misafirlerine hizmet verecek duruma geldi.

Kür Küremek için teçhizat bulunmayan otelin yasal izinleri şu anda İtalya'da tartışma konusu.

İleri evre metastatik mide kanserinde potansiyel kür şansı olmamakta, tedavinin temel amacı sağ kalımı uzatmak ve yaşam kalitesini üst düzeyde tutmaktır.

Toplam 4 kür alan Kızıloğlu'nun kardeşi patolojik örnekleri alarak Ankara Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Kızımın yanında yürüyebilmek için bir kür daha kök hücre nakli olmam gerekiyormuş.