Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
küre
  • isim, matematik Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim
  • Yeryüzü, dünya
    "Ben de yıldızlar gibi, küre gibi, ben de yalnız ve herkese uzaktım." - Y. K. Karaosmanoğlu
yerküre
  • isim, coğrafya Üstünde yaşadığımız gök cismi, yer, yer yuvarı, yer yuvarlağı
Matematik Terimleri Sözlüğü
küre

(...)

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü
yerküre

Doğa.

Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu
küre

bk. yuvar.

yerküre

bk. yeryuvarlağı.

Zanaat Terimleri Sözlüğü
küre

Üst tarafı açık ocak. (*Senirkent -Isparta)

Tarama Sözlüğü
küre

Demirci ocağı, maden ocağı

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
küre
  1. Çamurdan yapılmış, taşınabilen yemek ocağı.

  2. Ateş körüğü.

Vikipedi
Küre (anlam ayrımı)

Küre veya Dünya, Güneş Sisteminde bir gezegen (Yerküre ya da Yer de denilir.)

Küre

Günlük kullanımıyla küre kusursuz simetriye sahip geometrik bir nesnedir, bir yüzeydir; üç boyutlu Öklit uzayında (R) yatar.

(x - x_0 )^2 + (y - y_0 )^2 + ( z - z_0 )^2 = r^2 \,

olarak verilir. Bu ifade, başnoktaya (orijin) uzaklıkları r olan noktaları anlatır.

Yine günlük kullanımda, içi dolu bir küreye de küre denmektedir. Matematikte ikisi arasında ayrım gözetilir ve içi dolu bir küreye yuvar denir. Bir yuvar topolojik (geometrik) bir nesne olarak 3 boyutludur. İçi boş olan küreyse 2 boyutludur.

Genel olarak, matematikte küre, n boyutlu bir çokkatlıdır. S olarak gösterilir. (n+1) boyutlu Öklit uzayında (R) yatar. (a, a,\ldots, a) merkezli ve r yarıçaplı küre R'de analitik olarak:

(x_0 - a_0 )^2 + (x_1 - a_1)^2 + \ldots + (x_n - a_n )^2 = r^2 \,

ile tanımlanır. Dolayısıyla, 1 boyutlu küre bir çemberdir. 0 boyutlu küreyse iki noktadan oluşur çünkü gerçel çizgide 0'a uzaklığı r olan iki nokta vardır. R'de başnokta merkezli ve 1 yarıçaplı bir küreye birim küre denir.

Yerküre

Yerküre, Dünya gezegenidir ve genelde yapısı ile ilgili konularda kullanılır. Yerbilim ( jeoloji) çalışmaları ile yapısı anlaşılmaya çalışılan Yerküre’ye ait bilgilerin çoğu, sismik dalgaların incelenmesi sayesinde elde ediliyor. Depremler sonucu oluşan doğal oluşan veya bilim adamlarının oluşturduğu yapay sismik dalgaların, farklı yapılardaki katmanlarda farklı davrandıkları biliniyor. Yerküre içinde hareket eden bu dalgaların davranışlarının incelenmesi sonucunda Yerküre’nin iç yapısı anlaşılabiliyor.

Yerküre'nin merkezinde katı haldeki nikel ve demirden oluşan iç çekirdek bulunuyor. Bu çekirdeği çevreleyen dış çekirdek ise, içindeki kükürt ve oksijen nedeniyle erime noktası düştüğü için sıvı halde bulunan nikel ve demirden oluşuyor. 4.5 milyar yıldır soğumasına karşın hala çok sıcak olan çekirdek, Yerküre'nin manyetik alanının oluşmasındaki etken. Daha sonra gelen Alt Manto ve Üst Manto diye ikiye ayrılan Manto ise, kısmen ya da tümüyle eriyik durumdaki kayaçlardan oluşan magmayı içeriyor. Demir, magnezyum, silikon ve oksijence zengin mineralleri içeren Manto’dan sonra, bu katmanların en incesi olan ve okyanuslar ile kıtaları barındıran Yerkabuğu bulunuyor. Oksijen ve silikonca zengin Yerkabuğu’nda, okyanus tabanlarını oluşturan bazalt, en çok bulunan kayaç. Kıtalardan oluşan kabuk kısmı ise bazalt ile daha az yoğun olan granit, kumtaşı, kireç taşı gibi kayaçları barındırıyor. Yer'in içi, diğer gezegenler gibi, kimyasal olarak tabakalardan oluşur. Yer'in silikattan oluşmuş bir kabuğu, yüksek viskoziteli bir mantosu, akışkan bir dış çekirdeği ve katı halde bir iç çekirdeği vardır.

Yer'in kütlesi ve hacmi günümüzde oldukça duyarlı olarak bilinmektedir. Buna dayanarak yoğunluğunun 5,51 g/cm olduğu hesaplanabilir. Yerkürenin derinliklerinde yüksek basıncın yol açtığı sıkışma hesaba katıldığında, bu değerin sıkışmamış halde 4 g/cm civarında bir yoğunluğa denk gelebileceği tahmin edilir. Sismik veriler, ses dalgalarının yerküre derinliklerinde iletilme hızlarına dayanarak, kürenin değişik noktalarındaki madde yoğunluklarının birbirine oranlarını belirlemeye yardımcı olmuştur. Bu bilgilerin birleştirilmesi sonucunda Yer'in iç yapısına ilişkin güvenilir bir model ortaya konabilmiştir. Yer katmanlarının hangi kimyasal bileşenlerden oluştuğu ve fiziksel özellikleri, doğrudan gözlemlere dayanmayan, ancak, sismik verilere dayanan yoğunluk ölçümleri, elementlerin evrende dağılım oranları, gök taşlarından elde edilen veriler, yer kabuğu ve nadiren manto kaynaklı örneklerin analizi, ve olası bileşiklerin fiziksel özelliklerine ait laboratuvar verilerinin bir bütün halinde göz önünde tutulması ile varılan yaklaşık bir tahmine göre belirlenebilmektedir.

"küre" kelimesinin kullanım örnekleri.

Bu yılki zeka oyunları olimpiyatında 120 öğrenci Koridor, katamino, mangala, Renkli Bardak, Küre Çiz, Abalone ve Tangram dalında mücadele etti.

Kastomu’un Küre ilçesinde akır işleme ustası İsmail Taşkan tarafından bakır işlemeciliği atölyesi açıldı.

Türkiye'nin ilk ve tek Pan Parks (Protected Area Network Parks-Korunan Parklar Ağı) unvanını alan Küre Dağları, aslında bir açık hava müzesi gibi.

Baharatı kişniş bitkisinin küre biçimli sarımsı yeşilden, açık kahverengine kadar değişen renklerdeki meyvelerinin kurutulması ya da öğütülmesiyle elde edilir.

Gazi ve yakınlarının katıldığı gezide, Küre Köyü, Dursun Fakih Türbesi, Söğüt, Ertuğrul Gazi Kuyulu Mescidi, Çelebi Sultan Mehmet Cami, Karakeçili Parkı, Ertuğrul Gazi Türbesi, Hamidiye İdadiyesi, Darüleytam Binası, Bilecik, Belekoma Kalesi, Saat Kulesi, Şeyh Edebali Türbesi, Orhangazi Türbesi ziyaret edildi.

Gazilerin katılacağı gezide, Küre Köyü, Dursun Fakih Türbesi, Söğüt, Ertuğrul Gazi Kuyulu Mescidi, Çelebi Sultan Mehmet Cami, Karakeçili Parkı, Ertuğrul Gazi Türbesi, Hamidiye İdadiyesi, Darüleytam Binası, Bilecik, Belekoma Kalesi, Saat Kulesi, Şeyh Edebali Türbesi, Orhangazi Türbesi ziyaret edilecek.

Samimi bir ortamda geçen gezide, Küre Köyü, Dursun Fakih Türbesi, Söğüt, Ertuğrul Gazi Kuyulu Mescidi, Çelebi Sultan Mehmet Cami, Karakeçili Parkı, Ertuğrul Gazi Türbesi, Hamidiye İdadiyesi, Darüleytam Binası, Bilecik, Belekoma Kalesi, Saat Kulesi, Şeyh Edebali Türbesi, Orhangazi Türbesi ziyaret edildi.

Küre ilçesinde 21 Mayıs 2017'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgada oğlu Hayati Sağır'ı kaybeden Elife Sağır'ı mağdur sıfatıyla dinlemek isteyen İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi, Sağır'ı mahkemeye davet etti.

Toplam beton kalınlığı akustik nedeniyle elipsoid salonda 52 santimetre, küre şeklindeki salonda ise 30 santimetredir.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde, 21 Mayıs 2017'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgada oğlu Hayati Sağır'ı kaybeden Elife Sağır'ı mağdur sıfatıyla dinlemek isteyen İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi, Sağır'ı mahkemeye davet etti.

Ziyarette Küre Köyü Muhtarı İbrahim Gögercin ile görüşen Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, köydeki ürün deseni hakkında bilgiler alırken, üretilen ürünlerin de kaliteli üretim yapılması ile pazarlama noktalarının oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Küre Dağları Milli Parkı tarafından yapımına başlanan seyir terası, Valla Kanyonu'nun Kerte köyü yakınlarındaki Bakacak mevkisine inşa ediliyor.

Özellikle bu bölgenin A tipi mesire alanı ilan edilerek koruma kullanma dengesi içerisinde projelendirilerek ve buradaki doğal dokuyu koruyacak şekilde bir yapılanma ile turizm hizmetine sunulması halinde burası Küre Dağları Milli Parkına gidenlerin ve bu bölgeyi gezenlerin konuklama ve diğer sportif etkinliklerine katılma ve rekreasyon alanı olacaktır.

İlk Öğretim Haftası Kutlatma programına, Küre Kaymakamı Nesim Işık, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Said Yıldırım,Küre Orman İşletme Müdür Vekili Ercan Şen, Küre HEM Ahmet Yazgan,PTT Müdürü Selim Ayvatoğlu, daire amirleri,okul müdürleri,öğretmenler,öğrenciler ve davetli veliler katıldı.

Tartışma esnasında ise Deniz Vural bana ulaşmak istedi ulaşamayınca ise metal bir küreyi alıp bana fırlattı ve küre benim başıma isabet etti.