Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
kımız
  • isim Kısrak sütünün mayalanmasıyla yapılan, az alkollü, ekşi bir Türk içkisi
    "Ey, sevincinden bir büyük geleceği / Muştulayan içki, bin yılın kımızı" - A. M. Dranas
Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü
kımız

Kısrak sütünün mayalanmasıyla yapılan ve içerisinde % 1-3 oranında alkol bulunan, asidik, hafif maya lezzetinde köpüren bir içecek.

Kişi Adları Sözlüğü
Kımız

Cinsiyet: Erkek Kısrak sütünden yapılan bir içki.

Zanaat Terimleri Sözlüğü
kımız

Genellikle güzün yenen sütlü ve yoğurtlu bir yemek türü. (Saçıkaralı ve Sarı keçili boyları -Adana)

Tarama Sözlüğü
kımız

Ekşitilmiş kısrak sütünden yapılan meşhur Türk içkisi

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
kımız
  1. Temmuz ayında çobanların taşı ısıtıp batırarak pıhtılaştırdıkları süt.

  2. Pişirilmiş süt ile ağız karışımı.

  3. İyi tutmamış yoğurt.

Budunbilim Terimleri Sözlüğü
kımız

Orta Asya'da, özellikle Kazak ve Kırgızlarda kısrak sütünün ekşitilmesiyle yapılan; günlük beslenmede, bayramlarda, şölenlerde ve veremin sağaltılmasında kullanılan içki.

Vikipedi
Kımız

Kımız ( Kırgızca: kымыз), kısrak sütünün fermante edilmesiyle elde edilen geleneksel içecek. Orta Asya bozkırlarında yaşayan Kırgız, Başkurt, Kazak, Yakut ve Özbek gibi Türk halkları ve Moğollar arasında bugün de önemli bir içecektir. Süt şekerince zengin olan kısrak sütünden îmâl edilen kımız, beyazımsı bir sıvıdır. Çok eski bir târihi vardır. İlk olarak Orta Asya’da Türkistan ve Moğolistan taraflarında yaşayan kavimlerce içilmiştir.

Kımız, benzeri süt ürünleri gibi, belirli bir mikroorganizma topluluğunun faaliyeti sonucunda meydana gelir. Bu topluluk süt asidi bakterileri ( Lactobacillus bulgaricus, streptococcus) ve mayalardan ( torula kumys) ibârettir. Bu mikroorganizmalar aşılandıkları sütte süt şekerine etki yaparak asit, alkol ve CO çıkarırlar. Açık kaplarda yapıldığı için îmâl sırasında CO’nin çoğu uçar. Alkol miktârı kefirden çoktur. Asit ikisinde de aynıdır. Ayrıca insana güç verici bir etkisi vardır.

Kımızda albumin ve kazein parçalanması olur. Pepton miktârı kefirdekinin 10 misli kadardır. Kazein çok ufak parçacıklar hâlindedir. Bunun sebebi iyi ve sık karıştırmadır. Kokusu yayık ayranı veya ekşi peynir suyunu andırır. Çalkalanınca köpürür.

Kımızın bileşimi, yapıldığı hammaddeye, işleniş şekline göre az çok farklılık gösterir. Laktik asit ve alkol miktârına göre çeşitli tiplerde işlenir. Zayıf, normal ve sert kımızlardaki asit ve alkol durumu şöyledir:

Zayıf kımız tipi, Laktik asit = 0.7, Etil alkol = 1.0

Normal kımız tipi, Laktik asit = 1.1, Etil alkol = 1.8

Sert kımız tipi, Laktik asit = 1.8, Etil alkol = 2.5

Kımız hakkında birçok propaganda yapılmıştır. Bu yüzden bir zamanlar rağbet görmüş, fakat yoğurt rekâbeti karşısında önemini çok yerde kaybetmiştir. Hâlen buna değer veren ülkelerin başında Rusya gelmektedir. Hammadde ihtiyacını karşılamak için çok sayıda hara bulunmakta ve sırf bu iş için yaklaşık 250 bin civârında kısrak yetiştirilmektedir.

Dış bağlantılar[ değiştir]
  • Eski Bir Türk İçeceği: Kımız (Koumıss) (Çağatay Üstün, Türklük Bilimi Araştırmaları dergisi)

"kımız" kelimesinin kullanım örnekleri.

Ayran ve sucuk önemli bulunsa da kısrak sütünden yapılan kımız en değerli ve en ünlü ürünleridir.

Dün hayatını kaybeden Şirzat Doğru için kurucusu olduğu Kemalpaşa ilçesindeki Alaş Kımız Çiftliği'nde tören düzenlendi.