Kelime tanımını bul

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü
Ka

Asit iyonlaşma sabitesi.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
ka
  1. bk. kı.

  2. Küçültme ilgeci, +cak, +cek : Yavruka geliyor.

Vikipedi
Ka

Ka, Antik Mısır inanışına göre insanın görünmeyen bedenidir. Antik Mısır ölüm tasvirlerinde ölüm, çoğu zaman, Ka’nın, fiziksel bedeni kuş kılığında terk etmesiyle temsil edilir.

Ka Antik Mısır’a ait resim tasvirlerinde çoğunlukla insan başlı bir kuşla temsil edilir. Ka’nın hiyeroglif yazıdaki karşılığı ise “U” biçiminde açılmış iki gergin koldur. Ka’nın fiziksel bedenden ayrı bir beden olduğu konusunda araştırmacılar arasında bir uzlaşma mevcutsa da, bu görünmez bedenin günümüzde insanın süptil bedeni için kullanılan terimlerden hangisinin karşılığı olduğu konusunda bir uzlaşma bulunmamaktadır. Ka, teozoflar için astral bedendir, kimi metapsişikçiler için “duble”dir, kimi spiritüalistlere göre de, perispridir.

Antik Mısır metinlerinde ka hakkında şöyle denilmektedir:

“Ka fiziksel bedenden bağımsızdır, ölümsüzdür. Ka, varlığın muhafaza edici ve yaratıcı unsurudur. Her varlığın ka’sı kendine özgüdür. Varlık geliştikçe ka’sı da gelişir, ama khu’su asla değişmez. Varlık yeryüzünde ölünce ka’sına geçer. Ölüm sonrasında ka, istediği yerde bulunabilir. Ka, khu ve ba bir bütün oluştururlar.”

Ka (Kiril)

Kiril abecesinin 12. harfidir

Örneğin:

  • Кaникa : Kanika ( Türkçe: Rusların en ünlü folklorik dansı.)
  • Конъ : Kon' ( Türkçe: At)