Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
kapanmak
 • nsz Kapalı duruma gelmek
  "Son basamağı aştığım zaman, babanın kapısı hızla yüzüme kapandı." - Y. Z. Ortaç
 • -e Dışarı ile ilişiğini kesmek
  "Rahatça çalışmak istediğim zamanlar buraya kapanırım ve kimse girmesin diye bazen içeriden de kapıyı kilitlerim." - Y. K. Karaosmanoğlu
 • Çalışamaz, etkinliğini sürdüremez duruma getirilmek
  "Manzumem çıkmadı ve Rübap kapandı." - Y. Z. Ortaç
 • Son verilmek, kesilmek
  "Arif sustu. Hacı Bey de üstelemedi. Söz de burada kapanmış oldu." - M. Ş. Esendal
 • -e Yüzü, gövdesi bir yere gelecek biçimde eğilmek
  "Haykırmak istedim, çıkmadı feryadım / Kapanıp toprağa, ağladım ağladım" - E. B. Koryürek
 • Tatile girmek
  "Okullar kapandı."
 • Yara iyileşmek
 • Göz kör olmak
  "Kazadan sonra bir gözü kapandı."
 • Hava bulutlanmak

"kapanmak" kelimesinin kullanım örnekleri.

Bundan dolayı oynayış sitilimizde kendi sahamıza kapanmak gibi bir şey yoktur.