Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
keer

İzmarit, sigara artığı.