Kelime tanımını bul

Zanaat Terimleri Sözlüğü
kelebe

Değirmen oluğunun açılmaması için, oluğu sıkıştıran çıtalar. (*Mudurnu -Bolu)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
kelebe
  1. Kuyu dolabı.

  2. Dokuma aygıtında ipliği masuraya sarmaya yarayan araç, çıkrık.

  3. Ekin yüklenen arabaların arkasına konan iki ucu delikli tahta parçası.