Kelime tanımını bul

Zanaat Terimleri Sözlüğü
kemçik

Kaşık. (Çeltek *Havza -Samsun)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
kemçik

Yünü az olan koyun.