Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
kemikçik
  • isim, anatomi Küçük kemik
Vikipedi
Kemikçik (derisi dikenliler)

Kemikçik, derisidikenlilerin gövde duvarında dermis içinde bulunan küçük kalker yapılar için kullanılan terimdir. Kemikçikler iç iskeletin bir kısmını oluştururlar ve hayvana hem koruma hem de sertlik sağlarlar. Denizyıldızları, deniz kestaneleri, yılan yıldızları, deniz hıyarları ve deniz zambaklarında farklı şekil ve düzenlerde bulunurlar. Kemikçikler ve özelleşmiş sivri kemikçikler olan dikenler, derisidikenlilerin öldükten sonra fosil olarak kalan parçalarıdır.

"kemikçik" kelimesinin kullanım örnekleri.

Uçuş esnasında iniş ve kalkışta dış kulak yolu basıncının hızlı artış veya azalışı sonucu kulak zarının ve buna bağlı olarak kemikçik zincirin aşırı derecede hareketine bağlı olarak nadiren de olsa orta veya iç kulak hasarını görülebilir.