Kelime tanımını bul

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü
kendincelik

Bir ölçek sınarının seçimi, ölçek konum ve ağırlıklarının saptanmasında, öznel ve ölçünsüz yargılara dayanma.