Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
keton
  • isim, kimya Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik
Kimya Terimleri Sözlüğü (II)
keton

R.C=O.R, iki karbon atomu ile birleşmiş karbonil grubu içeren organik bileşik. Adlandırma: Keton teriminden önce iki alkil grubunun isimlendirilmesi veya hidrokarbonun sonuna -on sonekinin gelmesiyle olur; CH3COCH3, dimetil keton veya propanon (aseton) gibi.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü
keton

R-CO-R’ yapısında işlevsel karbonil grubu taşıyan herhangi bir bileşik.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü
keton

Merkezi bir karbon atomuna çift kovalent bağla bağlı bir oksijen atomu ve iki alkil grubundan oluşan organik bileşikler.

Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu
keton

(kimya)

Vikipedi
Keton

Keton, bir organik fonksiyonel grubun ve bu grubu içeren bileşiklerin genel adıdır. Merkezdeki karbon atomuna çift bağla bağlanmış bir oksijen ( karbonil) ve aynı karbona bağlanmış iki karbon atomundan oluşur. Bu iki karbon atomu alifatik veya aromatik bir bileşiğe ait olabilir. Ketonlar, yapılarındaki karbonil grubunda hidrojen bulunmadığı için yükseltgenmezler. İndirgendiklerinde ise sekonder alkolleri oluşturur.

"keton" kelimesinin kullanım örnekleri.

Maddelerin arasında 400 kilogram amfetamin maddesi, 600 kilogram benzil metil keton ve 5 ton da alfa aseliton fenil maddesi olduğu öğrenildi.

Kanda uzun süre keton cisimciklerinin bulunması ketozis durumuna, bu durum ilerlerse de ketoasidoza neden olabilir.