Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
kirk

Nadasa bırakılan tarla.