Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
kubbe
  • isim, mimarlık Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam, kümbet
    "Büyük bir camiydi bu. Minareleri, kubbeleri, kemerleri ve parmaklıklı pencereleri filan hepsi tamamdı." - O. Atay
Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu
kubbe

(biyoloji)

Gökbilim Terimleri Sözlüğü
kubbe

İçinde ırakgörür bulunan, yarıklı kapağı olan ve merkezden geçen düşey bir eksene göre dönebilen yarım küre biçiminde yapı.

Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü
kubbe

(Mimarlık) Yarım küre biçiminde taştan çatı örtüsü. a. bk. yarım kubbe, tonoz.

Vikipedi
Kubbe

Kubbe, binaların üstünü örtmek için kullanılan yarım küre şeklindeki mimarî unsur.

Kubbe kelimesi batı dillerine Müslümanların Endülüsteki hakimiyetleri sırasında İspanyolca aracılığı ile girdi.

Kubbe, mimarî alanda eski dönemlerden beri uygulanan bir unsurdur. Tarihî gelişim süreci içinde boyutları büyüdü. Kubbe, zamanla cami mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. 1300 sonrası, neredeyse iki yüzyıl boyunca, erken dönem Osmanlı binaları Osmanlı kültürünün ve yerli mimarisinin harmanı olarak inşa olmuş ve pandantifli kubbe imparatorluk boyunca kullanılmıştır. Başlangıçta küçük boyutlu kubbeler inşa eden Türk mimarlar, özellikle İstanbul'un fethinden sonra büyük kubbeli eserler yapmaya başladılar. Mimar Sinan'ın Edirne'de Padişah II. Selim adına inşa ettiği Selimiye Camii'nin kubbe çapı 31, 25 metredir. Günümüzde Türkiye'de inşa edilen camilerin kubbe tarzı büyük ölçüde Osmanlı tarzının devamı niteliğindedir.

"kubbe" kelimesinin kullanım örnekleri.

Bankamız sanat koleksiyonundan Hikmet Onat (1885-1977), İbrahim Safi (1898-1983), Antoine Ignace Melling (1731-1838), Hoca Ali Rıza (1864-1919) ve Cevat Erkul'un (1897-1981) yapıtları Ziraat Kubbe’de, Mehmet Güleryüz’ün Vardiya, Burhan Uygur’un Kırmızı Soyut, Utku Varlık’ın Gece Kaçışları ile Neşe Erdok ve Erol Akyavaş gibi önemli ressamların eserleri de 'Işık ve Renk' sergisinin galeri alanında dijital olarak yer alacak.

Bankamız sanat koleksiyonundan Hikmet Onat (1885-1977), İbrahim Safi (1898-1983), Antoine Ignace Melling (1731-1838), Hoca Ali Rıza (1864-1919) ve Cevat Erkul'un (1897-1981) yapıtları Ziraat Kubbe’de, Mehmet Güleryüz’ün Vardiya, Burhan Uygur’un Kırmızı Soyut, Utku Varlık’ın Gece Kaçışları ile Neşe Erdok ve Erol Akyavaş gibi önemli ressamların eserleri de 'Işık ve Renk' sergisinin galeri alanında dijital olarak yer alacak.

Caminin badet mekânı; altı ayak üzerine oturtulmuş 13 metre çapındaki altıgen kubbe ile örtülmüştür.

Abdülhamit tarafından yeniden onartıldığı ve yanına çeşme eklendiği bilinen altıgen planlı, üzeri kubbe örtülü Ertuğrul Gazi Türbesi'ne dikdörtgen bir girişten sonra ulaşılıyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Beş Kubbe, ressam Fatma Tülin’in farklı dönemlerine ait eserlerinden oluşan ‘Evrenin Teni’ isimli sergisine ev sahipliği ediyor.

TÜRK MİLLETİNİN KAZAKİSTAN HALKINA HEDİYESİ Caminin mimari özelliklerinden de bahseden Mazhar Bilgin, şöyle devam etti: “Caminin mimari özelliği 16 metreye kadarki yükseklikte dikdörtgen özellik arz ediyor, 19 metreye kadar oval silindirik gelir, ondan sonra armudi kubbe üzerinde oluşur.

Türk üçgenlerinden oluşan abide ise 5 kollu yıldıza atıfla beşgen bir plana oturan ve yine beşgenden üretilen geodezik bir kubbe olarak inşa edildi.

Çünkü İslam'ın sancaktarı dualı olan bu millet üstte gök kubbe çökmedikçe, altta yağız yer yarılmadıkça bu millet ilelebet bu topraklarda egemen olacaktır, ilelebet var olacaktır, kavgamız bu.

Tavanı elipsoit kubbe formundaki Panorama Bursa 1326 Fetih Müzesi, dünyanın 2.

Abide, eşkenar beşgen bir plana oturan ve yine beşgen şeklinde üretilen bir geometriye sahip kubbe olarak tasarlanıyor.

Üç eyvan, birinde su teknesi olan iki halvet bulunan bu bölümün üzeri basık kemerli bir kubbe ile örtülmüştür.

Sade sen gösteriver, 'işte budur kubbe' diye, iki ırgatla iner şimdi Süleymaniye ama gel kaldıralım dendi mi heyhat o zaman, bir Süleyman daha lazım yeniden bir de Sinan.

Soğukluk bölümü kare planlı olup, üzeri sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülü olarak inşa edilmiştir.

Basmane'deki Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan klasik Osmanlı mimarisi ile moloz taş ve tuğladan yapılmış, soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden oluşan Kıllıoğlu Hacı İbrahim Vakfı Hamamı'nın üzeri sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülü.

Yapımında, 34 bin adet kenet ve zıvana kullanılan caminin 50 tonu kubbe yapımına ayrılmak üzere 170 ton kurşun kullanıldı.