Kelime tanımını bul

Vikipedi
Kuf

Kuf harfi İbrani alfabesinin 19. harfi olup ebced hesabındaki değeri 100'dür. Karşılıkları, Arap alfabesinde Kaf, Latin alfabesinde K ve Q, ve Yunan alfabesinde Kopa'dır.

Modern İbranicede Kaf ve Kuf harflerinin telaffuzu açısından bugün bir fark görülmezken Irak Yahudileri " Q", Temaniler ise " G" olarak telaffuz ederler.