Kelime tanımını bul

Zanaat Terimleri Sözlüğü
kulbe

[külfe]: Ekmek tandırlarının dip kısmında bulunan hava deliği. (*Gürün -Sivas) [külfe] : (*Susuz -Kars)