Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
laçik

İçini çekmemiş, hamur kalmış (ekmek vb. yiyecekler).