Kelime tanımını bul

Zanaat Terimleri Sözlüğü
labıt

Çift sürülürken saban demirindeki pislikleri temizlemekte kullanılan, üçgen biçiminde demir ağızı ile uzun ve sağlam deynekten tutulacak yeri olan araç. (Yukarıbozkuyu *Kadirli -Adana)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
labıt
  1. bk. lapıt-1.

  2. Öküzleri dürtmekte kullanılan üvendirenin ucundaki yassı demir.