Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
lebe

Tabakhanelerdeki havuzun dibine birikmiş kireç tortusu ve kıl karışımı.