Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
len

Ey, ulan anlamında kabaca seslenme ünlemi.