Kelime tanımını bul

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü
LGL

Büyük granüler lenfosit.