Kelime tanımını bul

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
LPS

bk. lipopolisakkarit