Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
münavebe
  • isim Nöbetleşme, keşikleme

"münavebe" kelimesinin kullanım örnekleri.

Ancak bu şekilde değişimli ekim yaparken sadece ürünü düşünerek değil, ürünün ötesinde yabancı otların ve diğer zararlıların kontrolünü de düşünerek münavebe yapmak lazım.

Onun yerine ikinci ürün olarak pamuk, yer fıstığı, soya gibi daha az azot isteyen bitkilerle münavebe yapılmalıdır.

Münavebe bozulduğunda halk tabiriyle tarlalarda 'pancar kanseri' başlar ve pancar üretemezsiniz.

Münavebe sisteminde bu yıl için bakliyat tohumluğuna yüzde 50, ikinci yıl buğday tohumluğuna yüzde 100 ve 3.

İkincisi bu ürün başka bölgelerle transfere tabii tutulduğu zaman bu ürünün tabiatı gereği münavebe bozulur.

Münavebe bozulduğu zaman halk tabiriyle pancar kanseri tarlalarda başlar ve pancar üretemezsiniz.

Çünkü şirketler bu hükme dayanarak ucuz hammadde temini için başka bölgelerin üretim desenini ve münavebe disiplinini bozacaktır.

Sulu tarım alanlarında diğer tarım ürünlerinin karlılık oranının yüksek olmasından dolayı buğday, artık kıraç alanların ürünü ya da münavebe ürünü olarak görülüyor.

Zirai hastalıklara karşı, bizlere emanet edilen toprakları korumak için münavebe yapılması gereklidir.

Özellikle Söke bölgesindeki tarımsal alanların pamuk üretimine mecbur olduğunu ve münavebe yapılamayacağını görüştük.

Bakanlığımız tarafından getirilen münavebe şartı, çiftçilerimizi endişelendirecek bir durum oluşturmamaktadır.

Münavebe sistemine titizlikle uyulmaktadır, üretimin her safhasında tarla kontrolleri yapılmıştır.

Toprağa organik madde ve azot sağlayarak toprağın verimliliğini artıran önemli bir münavebe bitkisidir.

Bu nedenle üreticilerimize vermiş olduğumuz tohumlarla bölgemizde nohut verimini ve üretimini arttırarak nadas alanlarının azaltılması ve etkin münavebe yöntemlerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.