Kelime tanımını bul

İktisat Terimleri Sözlüğü
M2Y

Geniş anlamda para sunumlarından birinin simgesi olup M2’ye döviz tevdiat hesaplarının eklenmesiyle bulunan parasal büyüklük. Türkiye’de 2007 yılından itibaren vadesiz döviz tevdiat hesapları M1, vadeli döviz tevdiat hesapları M2 tanımı kapsamına alınmış ve M2Y tanımı kaldırılmıştır.