Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
meşrebe

Görgü, eğitim: Şu adam çok meşrebesiz.

"meşrebe" kelimesinin kullanım örnekleri.

Aynı şekilde Alevi deyip bu meşrebe mensup vatandaşlarımızı istismar edenleri de çok iyi tefrik ediyor.

Bir ırka mensubiyeti, bir kabileye mensubiyeti, bir cemaate, bir mezhebe, bir meşrebe mensubiyetimizi İslama olan, sevgili peygamberimizi Muhammed Mustafa'ya olan mensubiyetimizin üstüne asla çıkarmamalıyız.

Anadolu toprakları bin yıldır her etnik kökene, inanca, mezhep ve meşrebe kucak açmış, onları beslemiş, nesilden nesile aktarmıştır.

İlk dakikadan itibaren karşılıklı suçlamalara, sandık hesaplarına, siyasi meşrebe göre yorumlara girişti.

Ama bunların hiçbiri münhasıran bir kökene, bir meşrebe yönelik olmamıştır.

Bu vesileyle hangi kökene, hangi meşrebe sahip olursa olsun tüm milletime, siyasetçilerine, medya mensuplarına, aydınlara, akademisyenlere, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine seslenmek istiyoruz.

İnsanlarımız hangi kesime, görüşe, meşrebe mensup olursa olsun şu anda birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç olduğu dönemdeyiz.

Bugün Türkiyemizde yaşanan olay kesinlikle hiçbir siyasi düşünceye, siyasi beklentiye, mezhep ve meşrebe bağlı olmadan ortaya çıkmıştır.