Kelime tanımını bul

Budunbilim Terimleri Sözlüğü
Megbe

İturi Pigmelerinin, doğaya ve evrene eşit olmayan ölçülerde dağıtıldığına inandıkları yaşam gücüne verdikleri ad. a. bk. güççülük.