Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
menkıbe
  • isim, edebiyat Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye
  • Olağanüstü olaylarla ilgili anlatı
    "Kemalettin Bey, bize sağda ve solda, alçak, yüksek nihayetsiz tepelerin harp menkıbelerini anlatıyordu." - H. E. Adıvar
  • Hikâye
    "Bu menkıbe onun hakikaten eski bir şair olduğunu ispat etmektedir." - A. H. Çelebi
Vikipedi
Menkıbe

Menkıbe, din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye. Menkıbe kavramı ilk olarak hadis kitaplarının bir bölümü olarak dikkati çeker. Konularına göre düzenlenmiş hadis kitaplarında "Kitâbü'lmenâkıb" bölümleri bulunur. Buralarda Muhammed ve ashâbının fazîletlerine dâir hadisler yer alır. Menkıbeleri masal ve efsanelerden ayıran yanı menkıbelerdeki şahısların gerçek hayattan alınmasıdır. Kahramanlık ve dini konuları ele almaktadır.

"menkıbe" kelimesinin kullanım örnekleri.

Bir menkıbe olarak dinlenemez, sıradan bir kıssa gözüyle de bakılamaz.

Bu mesajların, birçok rüya ve hikayeyle menkıbe şeklinde, sözlü ya da yazılı iletildiğini anlatan H.

Tarihimizin önemli hukukçularından Ebussuud Efendi ile Osmanlı'nın güçlü hükümdarı Sultan Süleyman'a atfedilen bir menkıbe vardır.