Kelime tanımını bul

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
moderator

Bazı memelilerin yüreğinde sağ karıncığın genişlemesini kontrol eden kas demeti.

Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü
moderator

bk. yavaşlatıcı