Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
modernist
  • isim Modernizm yanlısı kimse

"modernist" kelimesinin kullanım örnekleri.

Sanat üretimlerimi herhangi bir kategoriye dahil etmeden soyutlayıcı bir dışavurum üzerinden modernist bir anlayışta ele aldığımı söyleyebilirim.

Sonuç olarak, modernist ve içkici ilericilerimize göre inancımıza aykırı olma durumunu bir kenara bırakın, ayet ve hadislerle yasak olduğunu da onlara göre boş verelim.

Burr, bu parfümün zamanının modernist ruhunun bir yansıması olarak kabul ediyor.

Darbelerin modernist bir dayatmayla oluşturulduğunu belirten Sofuoğlu, bunun karşılık bulmadığını, insanların geleneksel kültürüne sahip çıktığını kaydetti.

Bu yüzden bilimin kurumsallaşması, ancak modernist bir dünya görüşüyle mümkün olmuştur.

Katılımcıların yazdıkları öykülerin ve roman kurgularının irdelendiği oturumlarda modernist ve postmodernist anlatım biçimleri tartışılacaktır.