Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
modernize
  • sıfat Yenileştirilmiş, modern, çağcıl duruma getirilmiş

"modernize" kelimesinin kullanım örnekleri.

Gözlem verisinin kalitesinin artırılması amacıyla, gözlem ağındaki ölçüm cihazlarının kalibrasyonlarını yapmak üzere Sıcaklık, Bağıl Nem, Yağış, Rüzgar Hızı, Rüzgar Yönü, Güneş Radyasyonu, Atmosferik Basınç ve Elektriksel Cihazlar için kalibrasyon laboratuvarlarından oluşan Kalibrasyon Merkezini 2008 yılında modernize etmiştir.

Başıbüyük, her iki teşkilatın da Osmanlı İmparatorluğu döneminde modernleşme, yenileşme, Avrupalılaşma çabaları içerisinde güvenlik hizmetlerinin daha iyi nasıl yürütüleceği ve modernize edileceği düşüncelerinden yola çıkılarak kurulduğunu anlattı.

Zıpkınkurt, kapıların modernize edilmesinin yoğun günlerde yaşanan araç ve tır kuyruklarını en aza indireceğini belirtti.

Su kayıpları fazla olan iptidai tüm sulamaların modernize edilmesi halinde bir miktar su tasarrufu sağlanabilir ancak bu durumda bile göl seviyesindeki düşme, dengeye gelinceye kadar devam edecektir.

Çalışmalar çerçevesinde, önceden kırsal mahallelerde çöp toplama iptidai bidonlar ile yapılırken 30 kırsal mahallede dağıtılan bin 600 adet 400 litrelik metal çöp konteynırları ile çöp toplama sistemi tamamen modernize edildi.

Erol, kursta öğrencilere çoğunlukla Sinop'ta geçmiş yıllarda kullanılan Ayancık yaka ve paçası ile nezgep işlemelerinin öğretildiğini belirterek, bu işlemelerin keten üzerine modernize edilerek günümüze uyarlandığını dile getirdi.

En nihayetinde, gizlemeye çalışmaları kendisini Suudi toplumunu modernize etmek için istekli bir reformcu olarak ilan eden liderlerinin itibarını zedeledi.

Mesela klasik uğur böceğini mor ve yeşil taşlarla siyah rodaj üzerinde yaparak modernize edip erkeksileştirdik!

Osmanlı hanedanında sultanlık yapmış çok kıymetli padişahlarımızın eserlerini modernize etmişler.

Süpürgeci esnaf kardeşlerimizin atıl durumdaki çalışma şartlarını bu site ile modernize ettik.

Geleneksel Türk motiflerini modernize ederek günümüze uyarlamak ve günümüzde kullanılabilir hale getirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya 12 eser katılırken ikisi mansiyon olmak üzere toplam 5 kişiye ödül verildi.