Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
molekül
  • isim, kimya Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde
  • fizik Fiziksel kimyada bir veya birkaç atomun birleşmesinden oluşan, birkaç çekirdek veya elektronlu yapı
  • Bir bütünün en küçük parçası
Kimya Terimleri Sözlüğü (II)
molekül

Öğe ya da bileşikleri oluşturan ve onların tüm özgül niteliklerini gösteren en küçük birim özdek.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü
molekül

Kimyasal bağlarıyla bir arada tutulan bir grup atom.

Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu
molekül

(kimya)

Vikipedi
Molekül

Molekül, birbirine bağlı gruplar halindeki atomların oluşturduğu kimyasal bileşiklerin en küçük temel yapısına verilen addır. Diğer bir ifadeyle bir molekül bir bileşiği oluşturan atomların eşit oranlarda bulunduğu en küçük birimdir. Moleküller yapılarında birden fazla atom içerirler. Bir molekül aynı iki atomun bağlanması sonucu ya da farklı sayılarda farklı atomların bağlanması sonucu da oluşabilirler. Bir su molekülü 3 atomdan oluşur; iki hidrojen ve bir oksijen. Bir hidrojen peroksit molekülü iki hidrojen ve 2 oksijen atomundan oluşur. Diğer taraftan bir kan proteini olan gamma globulin 1996 sayıda atomdan oluşmakla birlikte sadece 4 çeşit farklı atom içerir; hidrojen, karbon, oksijen ve nitrojen. Molekülleri oluşturan kimyasal bağlara Moleküler bağlar denir. Bunlar kovalent, iyonik ve metalik bağlardır.

"molekül" kelimesinin kullanım örnekleri.

moleküllerden biri vücudun sıvı miktarı ve kan basıncını artıran Anjiyotensin reseptörünü bloke ederken, İkinci molekül ise neprilysin reseptörünü bloke ettiği ortaya çıktı.

Bu süre zarfında üniversite bünyesindeki laboratuvarlarda tüm mikropları öldüren molekül ürettiklerini, bu sayede bütün yüzeyleri antimikrobiyal olan hastaneyi kurduklarını açıklayan Dalan, şöyle devam etti: “Bu topraklarda 1837’de eczacılık fakültesi kurulmuş, maalasef tek yerli ve milli molekül üretilmemiş.

Kendisinde dopamin ve apomorfin diye iki molekül olduğunu ve bağlanma afinitelerinin birbirinden farklı olduğunu söyledi.

Ürünlerimizin fiyatı, piyasadaki benzeri ürünlerden uygun ve molekül biyoloji, tıbbı genetik, mikrobiyoloji, biyokimya ve biyomühendislik gibi alanlarda kullanılıyor.

Germanyum elementinin bu mantardaki molekül şeklinin, insan vücudunun kendini yenilemesi için en fazla ihtiyaç duyulan şekil olduğu biliniyor.

Trigliseridler 1 molekül gliserol ve 3 molekül yağ asidinden oluşan doğal bir yağdır.

Bu kimyasal, enerjiyi molekül içerisinde hapseden izomer denen farklı bir moleküler yapıya dönüşüyor.

Canlılarda DNA genelde tek bir molekül değil, birbirine sıkıca sarılı bir çift molekülden oluşur.

Güney Koreli bilimadamları, fareler üzerinde yaptıkları çalışmada, beyinde Alzheimera sebep olan amiloid plaklarını yok eden bir molekül buldu.