Kelime tanımını bul

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
monofag

(Yun. monos: tek; phagein: yemek) Daha çok böcekler için kullanılan, tek tip besinle beslenen canlı.

Zooloji Terimleri Sözlüğü
monofag

(Yun. monos = yalnız,Yun. phagein = yemek), Yalnız bir tip besin ile yaşayan organizmalar, ipek böceği larvası gibi. bk oligofag, polifag, stenofag.