Kelime tanımını bul

Vikipedi
Monogram

Monogram, bir veya daha fazla harfin ya da başka yazı birimlerinin tek bir simge oluşturmak için üst üste veya yan yana birleştirildiği bir nakıştır. Monogramlar genellikle bir şahsın ya da şirketin baş harflerini birleştirerek yapılır, amaç ayırt edilebilir bir sembol ya da logo meydana getirmektir. Peş peşe dizilmiş ve birleştirilmemiş baş harfler monogram olarak kabul edilmez (Bunlara kraliyet remizleri örnek verilebilir).The Shorter Oxford English Dictionary (5. baskı, 2002) monogramı, "iki veyâ daha fazla harfin iç içe geçirilmesinden yapılmış bir armadır" şeklinde tanımlar, ( İngilizce orijinali, "device composed of two or more letters... interwoven together"; c. 1; s. 1820.

Kaynakça[ değiştir]