Kelime tanımını bul

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
monohibrit

Bir karakter bakımından farklı olan ana babanın melez dölü; bir alel çifti bakımından heterozigot birey.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü
monohibrit

Bir karakter bakımından melez olan bireyler.