Kelime tanımını bul

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
monoklin

(Yun. monos: tek; kline: yatak)

  1. Her çiçekte stamenlerin ve pistilin bulunması.

  2. Aynı hifa üzerinde gelişen anteridyum ve oogonyuma sahip olma.