Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
morarmak
  • nsz Mor bir renk almak
  • Herhangi bir sıkıntı, darbe veya hastalıkla vücudun bir yeri mor renk almak
    "Parça parça morarmış yüzüyle ateş püskürüyordu." - A. Ş. Hisar
  • Herhangi bir söz ve davranıştan bozulmak
  • Mahcup olmak