Kelime tanımını bul

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü
morbidite
  1. Hastalık gösterme hâli.

  2. Bir sürü içinde hastalığa yakalananların sağlamlara oranının yüzde veya binde ifadesi.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü
morbidite

Hastalık oranı, hastaların sağlamlara oranı, hastalığa yakalananların sayısı.