Kelime tanımını bul

Vikipedi
Mordovya

Mordovya 26.200 km²lik alana, 1 milyona yakın nüfusa sahip (2002 verilerine göre 888.766 kişi) Rusya'ya bağlı özerk bir cumhuriyettir. En büyük yerleşim merkezi başkent Saransk'tır. Başkent Saransk yaklaşık 400 bin nüfusuyla Mordovya'nın en büyük şehri, siyasi, ekonomik ve kültür merkezidir. 2002 verilerine göre halkın % 31,9 Mordovyalı, % 60,8 i Ruslar, % 5,2 ni ise Tatarlar oluşturmaktadır. Ayrıca Mordovya'da genel olarak Fin-Ogur ve Rusça dilleri konuşulmaktadır. Mordovya'nın çoğunluğu Ortodoks Hristiyan olmakla birlikte çoğunluğu Tatar ve küçük bir bölümü Mordovyalı olmakla birlikte küçük bir kısmı Sunni Müslüman'dır. Mordovya Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin yerine kurulmuştur.