Kelime tanımını bul

Kimya Terimleri Sözlüğü (II)
morfolin

Formülü O(CH2CH2)2NH, mol kütlesi 87,12 g, e.n. -4,9 °C, k.n. 128 °C olan, reçine, mum, kazein ve mayalar için ucuz çözücü ve korozyon inhibitörü olarak kullanılan suda çözünen özel amin kokulu, renksiz bir sıvı.